Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

04-12-2017 Αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του τμήματος Νοσηλευτικής (από 1/12/2017)

Αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στο τμήμα Νοσηλευτικής


01-12-2017 Υποτροφίες Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προκηρύσσει τέσσερις (4) υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου σε τομείς σχετιζόμενους με το ναυτιλιακό αντικείμενο.


Αποτελέσματα 43 μέχρι 49 από τα συνολικά 2412