Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Φοιτητικά Θέματα

Φοιτητικά Θέματα

29-09-2017 "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020

2η περίοδος υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης


Αποτελέσματα 8 μέχρι 14 από τα συνολικά 946