Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Φοιτητικά Θέματα » Προβολή Φοιτητικού Θέματος

Προβολή Φοιτητικού Θέματος

10.11.2009

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών»

Υποβολή αιτήσεων από 12/10/2009 έως και 27/11/ 2009

Η Ιατρική Σχολή (ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ) του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας ενός έτους, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στη Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών'.

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Φεβρουάριο 2010 και περιλαμβάνει δυο διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφ'όσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής και άλλων συναφούς αντικειμένου τμημάτων των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12γ του Ν. 2916/01 (ΦΕΚ 114Α΄).

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2009 έως και Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009 στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11:00-14:00), Μικράς Ασίας 75, Γουδί στις κα Μ. Νικολούτσου.

Πληροφορίες:

  • Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Ιατρικής Σχολής

    κα Μ. Νικολούτσου και κα Μ. Κασκούρα, τηλ. 210-746 2032

  • Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.math.uoa.gr

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέτουν το φάκελο τους είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυαποστολή (όχι με συστημένο ταχυδρομείο).

 

Αθήνα, 09/11/2009

 

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

 

Καθηγητής Γ.Ν. Παπαδημητρίου