Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Φοιτητικά Θέματα » Προβολή Φοιτητικού Θέματος

Προβολή Φοιτητικού Θέματος

29.09.2017

Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση επί πληρωμή (paid traineeship) στο Συμβούλιο της ΕΕ

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 16/10/2017

Το Συμβούλιο της Ε.Ε. προκηρύσσει θέσεις για πρακτική άσκηση επί πληρωμή (paid traineeship) 120 νέων Ευρωπαίων πολιτών.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη, καθώς και η αίτηση, μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://europa.eu/!hR88vR

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:ι 16/10/2017.