Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Φοιτητικά Θέματα » Προβολή Φοιτητικού Θέματος

Προβολή Φοιτητικού Θέματος

03.10.2017

Προκήρυξη Υποτροφιών SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund), ακαδ. έτους 2017-18

Υποβολή αιτήσεων: 02/10/2017 - 1/11/2017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) προκηρύσσει στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, έξι (6) υποτροφίες, κάθε μία ύψους 8.300 δολαρίων, σε φοιτητές/φοιτήτριες ηλικίας έως τριάντα (30) ετών που έχουν γίνει δεκτοί ή είναι εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή Διδακτορικό Πρόγραμμα Σχολών ή Τμημάτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.

Διαχειριστής του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF είναι διεθνώς το Ιαπωνικό Ίδρυμα "The Tokyo Foundation".

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η 1η Νοεμβρίου 2017.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψηφίους στις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων, στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι για την εκπόνηση των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τους σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας του Πανεπιστημίου
http://www.interel.uoa.gr/dpt-intern-eu/inter-bil/programma-sylff.html