Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Γενικές Ανακοινώσεις » Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

14.01.2016

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 13/01/2016

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 28/01/2016

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων


Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την ενίσχυση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.


        Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 160 ωρών. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών με κωδικό έρευνας 12728.

        Οι απόφοιτοι του προγράμματος πέραν της ενίσχυσης των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και της εκπαιδευτικής επάρκειας τους στην εκπαίδευση ομάδων ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους, προετοιμάζονται ουσιαστικά για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.


Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της «μεικτής μάθησης» (Blended Learning) και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων 140 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης, 12 ώρες δια ζώσης συμβουλευτικές συναντήσεις σε εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, 8 ώρες σύγχρονης on-line τηλεκπαίδευσης και συμμετοχή στο διαδραστικό εργαστήριο μικροδιδασκαλίας στο οποίοι προσομοιώνονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

 


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ξεκινούν οι αιτήσεις γα την υλοποίηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» καθώς και σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Το πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Όμιλο Πληροφορικής, Συμβουλευτικής & Εκπαίδευσης «Άποψη» ο οποίος θα διαθέσει τις εγκαταστάσεις του και τις υποδομές ηλεκτρονικής μάθησης.   
Μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» και συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής σας.

  

Λήξη υποβολής αιτήσεων 28 Ιανουαρίου 2016
Έναρξη μαθημάτων 1 Φεβρουαρίου 2016


Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, 

Για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δια ζώσης συναντήσεις στην Αθήνα, επικοινωνήστε με την:

Σοφία Κρουσανιωτάκη 
Τηλ: 210 3689653, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα, e -mail: adet[at]admin.uoa[dot]gr

Αίτηση συμμετοχής
 

Για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δια ζώσης συναντήσεις στoν Πειραιά ή στην υπόλοιπη Ελλάδα, επικοινωνήστε με την:

Μαίρη Τζιώτη 
Τηλ: 210 4629300, Αντ/χου Π. Βλαχάκου 38-40, Πειραιάς, e-mail: adult_edu[at]apopsi[dot]gr

Αίτηση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε αντίστοιχα 
«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» για την Αθήνα

«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» για τον Πειραιά και την υπόλοιπη Ελλάδα