Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Γενικές Ανακοινώσεις » Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

04.03.2016

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 16/3/2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων»

 

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης», A’ Κύκλος με Κ.Ε. 12728 οργανώνει το ακόλουθο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα:

 

"Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων "
10 ώρες (Κωδ. INTAXgr) - Έναρξη Προγράμματος Παρασκευή 18/03/2016

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών και μεθόδων στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων.

 

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :
1. Χρηματοοικονομικούς Αναλυτές
2. Λογιστές
3. Επιχειρηματίες Μεσαίων Επιχειρήσεων
4. Μεσαία και Ανώτερα Στελέχη Τμημάτων
  - Πωλήσεων
  - Marketing
  - Προμηθειών
  - Operations
  - Engineering
  - Παραγωγής


ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

· Αποσβέσεις Παγίων

· Απογραφή Αποθεμάτων

· Παροχές σε είδος στο προσωπικό (δοσοληπτικοί λογαριασμοί)

· Δαπάνες νομικών προσώπων

· Παρακράτηση φόρου

· Επισφαλείς απαιτήσεις

· Μεταβίβαση μετοχών— εταιρικών μεριδίων

· Φορολόγηση κερδών — φόρος μερισμάτων

· Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εμπλουτισμένη Εισήγηση με χρήση αναλυτικών παραδειγμάτων

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο κος Ίσαρης Δημήτριος είναι απόφοιτος Ιωνιδείου Σχολής και Πτυχιούχος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι Οικονομικός Διευθυντής σε περισσότερες από 150 επιχειρήσεις με διάφορα αντικείμενα εργασιών, όπως Μεταφορικές εταιρείες, Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Τουριστικά Γραφεία, Εμπορικές Επιχειρήσεις. Είναι κάτοχος Άδειας Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος (Α.Μ.28662/1992) όπως και κάτοχος Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος: Λογιστή — Φοροτεχνικού Ά Τάξης (Αριθμός Αδείας 35068/2003). Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Φ.Ε. (Πανελλήνια ένωση φοροτεχνικών επιστημόνων) και πρόεδρος του συλλόγου οικονομολόγων λογιστών Πειραιά.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 100€,

Για φοιτητές, ανέργους, υπαλλήλους που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, πολύτεκνους, άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και υπαλλήλους του ΕΚΠΑ, το κόστος συμμετοχής είναι 50 ευρώ.

Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ στην αρχή του σεμιναρίου.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ

Παρασκευή 18/03/2016 και ώρες 16.30-20.30

Κυριακή 20/03/2016 και ώρες 12.00-18.00

 

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής, για την παρακολούθηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:
Φόρμα αίτησης


Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι στις 16 Μαρτίου 2016.

Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 18/03/2016.

 

Όταν πραγματοποιηθεί η συμπλήρωση των απαιτούμενων συμμετοχών ανά τμήμα με βάση τη λίστα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους.

Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες «Βεβαίωση Επιμόρφωσης στο Θεματικό Αντικείμενο: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων».