Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Γενικές Ανακοινώσεις » Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

12.01.2016

Σεμινάριο Προετοιμασίας Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τις Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ 12/01/2016

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 20/1/2016

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης», A’ Κύκλος με Κ.Ε. 12728 οργανώνει το ακόλουθο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα:

 
Προετοιμασία Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τις Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, 35 ώρες (Κωδ. ΕΟΠΠΕΠ) – Έναρξη Προγράμματος Παρασκευή 22/01/2016

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προετοιμασία υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ. Οι εξετάσεις αυτές οδηγούν σε ένταξη των εκπαιδευτών ενηλίκων στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων που διατηρεί ο ΕΟΠΠΕΠ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση την εγκύκλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού και τις διατάξεις του Ν.4342/2015, (ΦΕΚ 143/Α’/9-11-2015) από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 η Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια θα αποτελέσει προϋπόθεση προκειμένου ο εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

 

Στο σεμινάριο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι:

α. Είναι εγγεγραμμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ.

Β. Έχουν διδακτική εμπειρία σε ενήλικους τουλάχιστον 150 ωρών ή /και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Δια βίου Μάθηση ή Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική.

Γ. Δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω δύο κατηγορίες, επιθυμούν όμως να συμμετάσχουν σε ταχύρρυθμη προετοιμασία εν όψη εξετάσεων Πιστοποίησης.


Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για τo Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι στις 20 Ιανουαρίου 2016.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 120 ευρώ, Για φοιτητές, ανέργους, υπάλληλοι που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καθώς πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, και υπαλλήλους του ΕΚΠΑ με κόστος συμμετοχής 100 ευρώ.

Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ στην αρχή του σεμιναρίου.


Όταν πραγματοποιηθεί η συμπλήρωση των απαιτούμενων συμμετοχών
ανά τμήμα με βάση τη λίστα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους.
Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες «Βεβαίωση Παρακολούθησης στο Θεματικό Αντικείμενο: Προετοιμασία Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τις Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ».