Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Κοινωνική Δράση

Κοινωνική Δράση

Η Κοινωνική Δράση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί το πεδίο έκφρασης και τη δίοδο επικοινωνίας των μελών και των δομών του με την κοινωνία.
Με τον τρόπο αυτό, οι ποικίλες δραστηριότητες των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, οι οποίες αποσκοπούν στη παροχή γνώσης και μεταφορά εμπειρίας στο κοινωνικό σύνολο, αναδεικνύουν την κοινωνική φυσιογνωμία του ΕΚΠΑ και συμβάλλουν στην υποστήριξη της συνοχής του κοινωνικού ιστού.

20-10-2016 "Επιστήμη και Φιλοσοφία τον 17ο αιώνα" - Σειρά διαλέξεων Τμήματος ΜΙΘΕ

Πραγματοποιούνται στο Αμφιθέατρο Α του Τμήματος ΜΙΘΕ


17-10-2016 Εβδομαδιαία επισκόπηση επικαιρότητας για το Προσφυγικό (08/10/2016 – 14/10/2016)

εκ μέρους του «Παρατηρητηρίου-Δικτύου Αλληλεγγύης του ΕΚΠΑ για τους Πρόσφυγες»


12-10-2016 Βραδιές Κοινού - Αστρονομία για Όλους

32η Περίοδος: Οκτώβριος 2016 – Ιανουάριος 2017


Αποτελέσματα 43 μέχρι 49 από τα συνολικά 146