Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Κοινωνική Δράση » Προβολή Κοινωνικής Δράσης

Προβολή Κοινωνικής Δράσης

18.01.2017

Ανάπτυξη βασικών επικοινωνιακών ικανοτήτων των προσφύγων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

18/1/2017

H Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών σχεδίασε και υλοποίησε το πρόγραμμα "Ανάπτυξη βασικών επικοινωνιακών ικανοτήτων των προσφύγων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα" με Επιστημονική Υπεύθυνη την Κοσμήτορα Καθ. Ελένη Καραμαλέγκου. Υπεύθυνη του προγράμματος για την ελληνική γλώσσα ήταν η Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Μαρία Ιακώβου. Τη διδασκαλία των προσφύγων στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Ελαιώνα ανέλαβε η ομάδα ΣΕΠαΜΕ2 η οποία αποτελείται από απόφοιτες του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας". Το πρόγραμμα συνεχίζεται με νέο κύκλο μαθημάτων. Η εκδήλωση απονομής των πρώτων πτυχίων έγινε την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016.