Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

06.09.2017

Τα αποτελέσματα του Times Higher Education World University Rankings για το ΕΚΠΑ

Το ΕΚΠΑ συμπεριλαμβάνεται στα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου, παραμένοντας σταθερό στη θέση 501-600

Δημοσιεύτηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 από τον οργανισμό Times Higher Education τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Times Higher Education World University Rankings για το έτος 2017 -2018Η κατάταξη του Times Higher Education μαζί με το QS World University Rankings και το Academic Ranking of World Universities θεωρούνται οι τρεις δείκτες με τη μεγαλύτερη απήχηση διεθνώς.

Η μεθοδολογία της κατάταξης World University Rankings της THE περιλαμβάνει 13 δείκτες που ταξινομούνται σε 5 κατηγορίες: διδασκαλία (30%), έρευνα (30%), ερευνητική απήχηση / ετερο-αναφορές (30%), διεθνής διάσταση (7,5%), προσέλκυση πόρων (2,5%).  Ο συγκεκριμένος φορέας που υλοποιεί την αξιολόγηση επέλεξε τα 1.102 Πανεπιστήμια από 1.500 που θεωρείται ότι ηγούνται της επιστημονικής έρευνας παγκοσμίως,  μεταξύ των 20.000 Πανεπιστημίων που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως. Βασίστηκε στα αποτελέσματα των δύο ετήσιων εκθέσεων «ακαδημαϊκής φήμης» που υλοποίησε παρέχοντας 250.000 είδη βιβλιομετρικών και άλλων δεδομένων, που βασίστηκαν σε 62 εκατομμύρια παραπομπές - ετεροαναφορές και 12,4 εκατομμύρια ερευνητικές δημοσιεύεις (μεταξύ των οποίων 250.000 βιβλία και κεφάλαια βιβλίων) σε διάστημα πέντε ετών.

Και στη φετινή κατάταξη το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμπεριλαμβάνεται στα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου, παραμένοντας σταθερό στη θέση 501-600, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση μεταξύ των επτά ελληνικών Ελληνικών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην παγκόσμια κατάταξη.

Ιδιαίτερα σημαντική σε σχέση με πέρυσι είναι βελτίωση του Ιδρύματος στους δείκτες που αφορούν την ερευνητική απήχηση (ετεροαναφορές), τη διεθνή παρουσία και την προσέλκυση πόρων (πίνακας 1).

 

Πίνακας 1: 

Συγκριτική βαθμολογία Δεικτών THED World University Ranking για το ΕΚΠΑ για τα έτη 2017-2018 και 2016-2017

2017-2018

2016-2017

  Διαφορά

Διδασκαλία

26,3

27

-0,7

Διεθνής Εικόνα

46,2

43

+3,2

Εισόδημα – προσέλκυση πόρων

49,3

38

+11,3

Έρευνα  

13,6

16,4

-2,8

Βιβλιογραφικές Αναφορές από Τρίτους

54,4

46,8

 +7,6

 

Πηγή: TIMES Higher Education -World University Ranking

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings