Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Σημαντικά Γεγονότα

Σημαντικά γεγονότα

27-11-2017 Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής ανάδειξης εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π στη συνέλευση του τμ. Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ

Συγκροτείται η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή διενέργειας της εκλογής ανάδειξης εκπροσώπων


27-11-2017 Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής ανάδειξης εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π στη συνέλευση του τμ.Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ

Συγκροτείται η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή διενέργειας της εκλογής ανάδειξης εκπροσώπων


24-11-2017 Ανακήρυξη υποψηφιότητας για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ των ΓΣ των τομέων της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

οι τομείς Μορφολειτουργικός, Κλινικοεργαστηριακός, Παθολογίας, Χειρουργικός, Υγείας Μητέρας Παιδιού και Κοινωνικής Ιατρικής Ψυχιατρικής και Νευρολογίας


24-11-2017 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π και E.Τ.E.Π στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ

Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Γ.Σ της Σχολής Επιστημών Υγείας


24-11-2017 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π και E.Τ.E.Π στη Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ

Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας


Αποτελέσματα 50 μέχρι 56 από τα συνολικά 687