Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Σημαντικά Γεγονότα » Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

28.11.2017

Ανακήρυξη ανάδειξης εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π στα συλλογικά όργανα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα της Σχολής ΟΠΕ

ΕΔΙΠ σχετικό αρχείο

ΕΤΕΠ σχετικό αρχείο