Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Σημαντικά Γεγονότα » Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

28.11.2017

Ανακήρυξη ανάδειξης εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π στη συνέλευση του Τμήματος ΠΕΔΔ της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη συνέλευση του τμήματος ΠΕΔΔ της Σχολής ΟΠΕ

ΕΔΙΠ σχετικό αρχείο

ΕΤΕΠ σχετικό αρχείο