Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Σημαντικά Γεγονότα » Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

27.11.2017

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π και E.Τ.E.Π στη ΓΣ του τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Γ.Σ του τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

ΕΔΙΠ σχετικό αρχείο

ΕΤΕΠ σχετικό αρχείο