Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Σημαντικά Γεγονότα » Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

27.11.2017

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου E.ΔΙ.Π στη συνέλευση του τμήματος Φαρμακευτικής και στον τομέα Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προιόντων

Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π στη συνέλευση του τμήματος Φαρμακευτικής και στον τομέα Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προιόντων

ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του τμήματος Φαρμακευτικής σχετικό αρχείο

ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του τομέα Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προιόντων σχετικό αρχείο