Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Σημαντικά Γεγονότα » Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

27.11.2017

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου E.Τ.Ε.Π στη συνέλευση του τμήματος Φαρμακευτικής και στον τομέα Φαρμακευτικής Χημείας

Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π στη συνέλευση του τμήματος Φαρμακευτικής και στον τομέα Φαρμακευτικής Χημείας

ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του τμήματος Φαρμακευτικής σχετικό αρχείο

ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του τομέα Φαρμακευτικής Χημείας σχετικό αρχείο