Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Αποφάσεις/Ενέργειες Οργάνων-Επιτροπών » Πρυτανικού Συμβουλίου

Πρυτανικού Συμβουλίου

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται αποφάσεις και ενέργειες του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Οι αποφάσεις αναρτώνται σταδιακά μετά την καθαρογραφή και την υπογραφή τους.

Σύμφωνα με το ν.4009/11 άρθρο 81 παρ.3 & 9, το Πρυτανικό Συμβούλιο καταργείται

26-11-2010 8η συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου ακ. έτους 2010 - 2011 (30/11/2010)

30/11/2010 και ώρα 3 μ.μ. στην παλαιά αίθουσα συνεδριάσεων Συγκλήτου.


25-10-2010 7η συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου ακ. έτους 2010 - 2011 (26/10/2010)

26/10/2010 και ώρα 10.30 π.μ στην παλαιά αίθουσα συνεδριάσεων Συγκλήτου.


15-10-2010 6η συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου ακ. έτους 2010 - 2011 (7/10/2010)

7/10/2010 και ώρα 12:30μμ στην παλαιά αίθουσα συνεδριάσεων Συγκλήτου


15-10-2010 5η συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου ακ. έτους 2010 - 2011 (1/10/2010)

1/10/2010 και ώρα 1:30μμ στην παλαιά αίθουσα συνεδριάσεων Συγκλήτου


01-10-2010 4η συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου ακ. έτους 2010 - 2011 (30/09/2010)

30/09/2010 και ώρα 1:00μμ στην παλαιά αίθουσα συνεδριάσεων Συγκλήτου


01-10-2010 3η συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου ακ. έτους 2010 - 2011 (23/09/2010)

23/09/2010 και ώρα 6:00μμ στην παλαιά αίθουσα συνεδριάσεων Συγκλήτου


Αποτελέσματα 22 μέχρι 28 από τα συνολικά 30