Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Αποφάσεις/Ενέργειες Οργάνων-Επιτροπών » Πρυτανικού Συμβουλίου

Πρυτανικού Συμβουλίου

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται αποφάσεις και ενέργειες του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Οι αποφάσεις αναρτώνται σταδιακά μετά την καθαρογραφή και την υπογραφή τους.

Σύμφωνα με το ν.4009/11 άρθρο 81 παρ.3 & 9, το Πρυτανικό Συμβούλιο καταργείται

15-09-2010 2η συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου ακ. έτους 2010 - 2011 (16/09/2010)

16/09/2010 και ώρα 2:00μμ, παλαιά αίθουσα συνεδριάσεων Συγκλήτου


02-09-2010 1η συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου ακ. έτους 2010 - 2011 (2/09/2010)

02/09/2010, παλαιά αίθουσα συνεδριάσεων Συγκλήτου


Αποτελέσματα 29 μέχρι 30 από τα συνολικά 30