Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή Εκδήλωσης

13.09.2017

Δημόσια πρόκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων

Yποβολή προσφορών: 15/09 - 30/09/2017

Δημόσια πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για προμήθεια ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΑ 7Η1Α46ΨΖ2Ν-4ΟΓ) ποσού 991.13 EUR, πλέον 24% ΦΠΑ, σύνολο: 1229 EUR.

Η δαπάνη αφορά στα ακόλουθα λογισμικά προγράμματα:

Λειτουργικό σύστημα SCO UNIX OPEN SERVER (αριθμός αδειών χρήσης 10 calls)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις προσφορές τους από 15/09 - 30/09 2017 υπ' όψιν του Επιστημονικού Υπευθύνου της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής Απόστολου Β. Νικολαΐδη, Καθηγητή και Κοσμήτορα της Σχολής, έντυπα ή/και ηλεκτρονικά μέσω της ηλ. διεύθυνσης: deantheol@uoa.gr.

 

Από την Κοσμητεία

της Θεολογικής Σχολής
του ΕΚΠΑ