Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

08.08.2017

2016-17 Θυρίδα Προπτυχιακών Σπουδών - Programme of Undergraduate Studies

Ακαδημαϊκού έτους 2016-17 - Academic year 2016-17

O προπτυχιακός κύκλος σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας περιλαμβάνει κύκλο προπτυχιακών σπουδών που διαρκούν 4 έτη ή 8 εξάμηνα και αντιστοιχούν σε 245 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα διδασκόμενα μαθήματα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) τα υποχρεωτικά μαθήματα, β) τα επιλεγόμενα μαθήματα, και γ) τα προαιρετικά μαθήματα. Επιτυχής ολοκλήρωση του προπτυχιακού κύκλου σπουδών οδηγεί στη λήψη του πτυχίου του Τμήματος.

 

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α. ακαδ. έτους 2017-18

Επικοινωνία με το Διδακτικό Προσωπικό, τους Τομείς, τη Γραμματεία και τη Βιβλιοθήκη

Πληροφορίες για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας - Enquiries about the content of this webpage

Ξεκινώντας: Χρήσιμοι Σύνδεσμοι και Εφαρμογές

Θυρίδα ενημέρωσης και ανακοινώσεων