Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

27.04.2017

Ανακοίνωση για τα μεταπτυχιακά μαθήματα του Σαββάτου 29/04/2017 του Καθηγητή Σωτ. Δεσπότη

Δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω εκτάκτου κωλύματος του διδάσκοντα

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα του Σαββάτου 29/04/2017 του Καθηγητή Σωτ. Δεσπότη δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω έκτακτου κωλύματος του διδάσκοντα. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν κανονικά το Σάββατο 06/05/2017 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Από το Γραφείο