Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

02.05.2017

Ανάρτηση από την Επίκ. Καθηγήτρια κ. Ειρήνη Χριστινάκη

- Κατάλογος Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος

- Διάγραμμα Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος

- Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος

Σας ενημερώνουμε ότι στο φάκελο: https://goo.gl/FPiQu5 έχουν αναρτηθεί από την Επίκ. Καθηγήτρια κ. Ειρήνη Χριστινάκη τα ακόλουθα στοιχεία: α) Κατάλογος Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, β) Διάγραμμα Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, γ) Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Από το Γραφείο