Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

09.08.2017

Εκδόσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Στάδιο 1

8/8/2017

Η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την ίδρυση των Εκδόσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι η έκδοση και διάθεση διδακτικών συγγραμμάτων καθώς επίσης και βιβλίων γενικότερου ενδιαφέροντος.

Η ανάπτυξη της εκδοτικής δραστηριότητας θα γίνει σε διάφορα στάδια. Το πρώτο στάδιο απευθύνεται σε αυτοεκδότες διδακτικών συγγραμμάτων για υποχρεωτικά προπτυχιακά μαθήματα οι οποίοι έχουν αποθέματα συγγραμμάτων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δε δύνανται να διαθέσουν ως αυτοεκδότες κατά το ακαδ. έτος 2017-18. Οι ενδιαφερόμενοι αυτοεκδότες καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αργότερο ως την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 στη διεύθυνση publications@uoa.gr ή με τηλεομοιοτυπία στην εσωτερική γραμμή 8192 ή εξωτερική γραμμή 210.3688192.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της εκδοτικής δραστηριότητας, θα ανακοινωθεί το δεύτερο στάδιο το οποίο θα απευθύνεται σε αυτοεκδότες οι οποίοι δεν έχουν αδιάθετα αποθέματα συγγραμμάτων.

Καθηγητής Α. Κ. Καλοκαιρινός
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ακαδημίας 52, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210.3688194, 8195
Τηλεομοιότυπο: 210.3688192
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: eadpp@uoa.gr
Ιστότοπος: www.eadppa.gr