Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

17.03.2017

Έναρξη δηλώσεων και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2016-2017

16/3/2017

Επισυνάπτεται το υπ’ αριθ. 1617021029/15-03-2017 έγγραφο της Δ/νσης Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων - Τμήμα Διδακτικών Συγγραμμάτων και το υπ’ αριθ. 42773/Ζ1/14-3-2017 (αρ.πρωτ.Ε.Κ.Π.Α. 1617020975/15-3-2017) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το οποίο ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017. Ως καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 5 Μαΐου 2017.

Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017.

Στο ανωτέρω έγγραφο επισημαίνεται επίσης ότι «εφόσον η Γραμματεία του Τμήματος έχει ορίσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία λήξης δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων, θα ισχύσει η μεταγενέστερη ή προγενέστερη ημερομηνία αντίστοιχα».