Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.09.2016

ΠΜΣ "Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική-Έρευνα"

Υποβολή αιτήσεων: έως και 23 Σεπτεμβρίου 2016

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία  με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στην «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική-Έρευνα».

 Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2016 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής (όπως και άλλων Επιστημών Υγείας που ασχολούνται με παιδιά και εφήβους) από Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 30 κατ’ ανώτατο όριο.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 Ευρώ ανά εξάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και 23 Σεπτεμβρίου 2016. Η συνέντευξη και προφορική εξέταση θα διεξαχθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

 

Διεύθυνση υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Υπόψιν κας Μ. Βάχλα

Ιατρική Σχολή, Μικράς Ασίας 75, Γουδή, κτήριο 13, 2ος όροφος (πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-7462175)

 

Κάθε Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή 11:00-13:00:

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.          Αίτηση

2.          Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος

3.          Συνοπτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων

4.          Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)

5.          Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής

6.          Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας (εάν υπάρχει)

7.          Βιογραφικό σημείωμα

8.          Δύο συστατικές επιστολές

9.          Σύντομο σημείωμα στο οποίο θα αναφέρεται για ποιο λόγο ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο ΠΜΣ «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική-Έρευνα»

10.      Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέτουν το φάκελό τους ιδιοχείρως

 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά, συνέντευξη και προφορική εξέταση των υποψηφίων.

  

Η Διευθύντρια


Ευαγγελία Χαρμανδάρη, 
MDMScPhDMRCP(UK), CCST(UK)

Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας

Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»