Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.04.2017

Πρακτικά συναντήσεων σχετικά με τη λειτουργία και τις διαδικασίες ΕΛΚΕ

Συναντήσεις 29/3/2017 και 3/4/2017

Τα στελέχη του ΕΛΚΕ, ο Αντιπρύτανης κ. Θωμάς Σφηκόπουλος και εγώ, ετοιμάσαμε συνοπτικά πρακτικά από τις πρόσφατες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τη λειτουργία και τις διαδικασίες του ΕΛΚΕ.

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ