Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

10.07.2017

Προκήρυξη ΠΜΣ "Θεολογία και Κοινωνία" α.ε. 2017-18 Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ

Υποβολή αιτήσεων: Από 01/09/17 έως και 03/11/17 κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-13:00 στη Γραμματεία του Τμήματος

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Θεολογία και Κοινωνία.

- Προκήρυξη (πληροφορίες, δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμίες):

- Αίτηση

- Κανονισμός Π.Μ.Σ. "Θεολογία και Κοινωνία"

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του α.ε. 2017-18 ξεκινάει από το θερινό εξάμηνο του α.ε. 2017-18.

Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) προσφέρονται οι παρακάτω Κατευθύνσεις και Ειδικεύσεις:

1) Βιβλικών Σπουδών, Ειδίκευση: Καινή Διαθήκη

2) Εκκλησιαστικής Γραμματείας, Ειδικεύσεις: Πατρολογία, Εκκλησιαστική Ιστορία, Δογματική και Πατερική Θεολογία.

3) Θρησκειολογίας, Ειδικεύσεις: Κοινωνιολογία της θρησκείας, Φιλοσοφία της θρησκείας, Ψυχολογία της θρησκείας, Βιοηθική, Ιστορία των θρησκειών, Θρησκευτική Τέχνη, Θρησκευτική Λογοτεχνία.

4) Κανονικού Δικαίου

5) Χριστιανικής Αγωγής, Ποιμαντικής Θεολογίας και Επικοινωνίας, Ειδικεύσεις: Χριστιανική Αγωγή, Ποιμαντική Θεολογία, Ποιμαντική Ψυχολογία, Επικοινωνιακή Θεολογία.

6) Χριστιανικής Λατρείας, Ειδικεύσεις: Λειτουργική, Αγιολογία, Υμνολογία.

- Πρόγραμμα μαθημάτων ανά Κατεύθυνση και Ειδίκευση

Χρόνος υποβολής των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψηφίων: από Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 έως και Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-13:00 στη Γραμματεία του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ