Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

17.05.2017

Προκήρυξη ΠΜΣ "Μετάφραση και Διερμηνεία", ακαδ. έτους 2017-2018

Υποβολή αιτήσεων: έως 15/9/2017

Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει τον δεύτερο κύκλο σπουδών του ΠΜΣ με τίτλο «Μετάφραση και Διερμηνεία».

Στον δεύτερο κύκλο σπουδών θα λειτουργήσει η κατεύθυνση της Μετάφρασης και ως γλώσσες εργασίας θα χρησιμοποιηθούν η Αγγλική, η Γαλλική, η Τουρκική και η Ρωσική.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική.

Η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής, η οποία αποδεικνύεται με την κατάθεση σχετικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1. Σε αντίθετη περίπτωση, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε εξέταση στην Περίληψη από την Αγγλική προς την Ελληνική.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους, μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12.00 μ.μ.

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 210 368 9579, email: gkoul@turkmas.uoa.gr). Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο του Τμήματος www.turkmas.uoa.gr και στο συνημμένο έγγραφο.

 

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ
Καθηγήτρια Ελένη Σελλά