Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

09.01.2018

Προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Θεολογία και Κοινωνία" α.ε. 2017-18 του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ

Υποβολή αιτήσεων: Από 01/09/17 έως και 10/11/17 κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-13:00 στη Γραμματεία του Τμήματος

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Θεολογία και Κοινωνία.

Λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα, η  προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ «Θεολογία και Κοινωνία» παρατείνεται έως την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 (με έναρξη από Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017).


Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του α.ε. 2017-18 ξεκινάει από το θερινό εξάμηνο του α.ε. 2017-18.

Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) προσφέρονται οι παρακάτω Κατευθύνσεις και Ειδικεύσεις:

1) Βιβλικών Σπουδών, Ειδίκευση: Καινή Διαθήκη

2) Εκκλησιαστικής Γραμματείας, Ειδικεύσεις: Πατρολογία, Εκκλησιαστική Ιστορία, Δογματική και Πατερική Θεολογία.

3) Θρησκειολογίας, Ειδικεύσεις: Κοινωνιολογία της θρησκείας, Φιλοσοφία της θρησκείας, Ψυχολογία της θρησκείας, Βιοηθική, Ιστορία των θρησκειών, Θρησκευτική Τέχνη, Θρησκευτική Λογοτεχνία.

4) Κανονικού Δικαίου

5) Χριστιανικής Αγωγής, Ποιμαντικής Θεολογίας και Επικοινωνίας, Ειδικεύσεις: Χριστιανική Αγωγή, Ποιμαντική Θεολογία, Ποιμαντική Ψυχολογία, Επικοινωνιακή Θεολογία.

6) Χριστιανικής Λατρείας, Ειδικεύσεις: Λειτουργική, Αγιολογία, Υμνολογία.

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται  στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.00-13.00, ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ, Θεολογική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Άνω Ιλίσια, 157 84.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ