Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

27.07.2017

Τακτικές αρχαιρεσίες ακαδ. έτους 2017-18 Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017, 13:00-15:00, Σπουδαστήριο 318 "Παναγιώτης Μπρατσιώτης" της Θεολογικής Σχολής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι τακτικές αρχαιρεσίες του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.) για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ακαδημαϊκής περιόδου 2017-18 θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 13:00-15:00 στο Σπουδαστήριο 318 "Παναγιώτης Μπρατσιώτης" στο Κτήριο της Θεολογικής Σχολής (γ' όροφος πλησίον ανελκυστήρα), σύμφωνα με

 

- το άρθρ. 10 του Καταστατικού λειτουργίας του Συλλόγου (έγκρ. δυνάμει της 1569/1988 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών),

- τους σκοπούς και τη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος «Θεολογία και Κοινωνία» του Τμήματος (ΦΕΚ 3579/τ. Β΄/31-12-2014, 2378/τ. Β΄/5-11-2015 και ΦΕΚ3646/Β΄ 11-11-2016).

- την από 28.06.2017 (αρ. πρωτ. Γραμματείας: 1079/05.07.2017) πρόσκληση για την εκλογή εκπροσώπου μεταπτυχιακών φοιτητών στις Συνελεύσεις του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας

- καθώς και την κείμενη σχετική νομοθεσία.

Υποψηφιότητες κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail soctheol.uoa.gr@gmail.com μέχρι και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 23:00. Η παρουσίαση των υποψηφιοτήτων θα λάβει χώρα την ημέρα και ώρα των αρχαιρεσιών.

Για τη συμμετοχή σας στην εκλογική διαδικασία είναι απαραίτητη η προσκόμιση ακαδημαϊκής ταυτότητας ή φοιτητικού πάσου ή ισοδυνάμου πιστοποιητικού της μεταπτυχιακής φοιτητικής ιδιότητας.

 

Μετά τιμής,

το Διοικητικό Συμβούλιο