Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

20-02-2017 Ανακοίνωση για το διαγωνισμό PR_10833_0012017

Ανάρτηση Τ.Ε.Υ.Δ. σε επεξεργάσιμη μορφή


16-02-2017 Συνοπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

για την κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 28/2/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30


13-02-2017 Προκήρυξη θέσης ερευνητή στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι και την Δευτέρα 20/2/2017


13-02-2017 PR_10833_0012017

Το Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των πανεπιστημιακών κτηρίων στο Κέντρο», Α.Μ.10833


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 539