Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

20-10-2017 1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:PR_10562_M12017

Σας ανακοινώνουμε ότι η διακήρυξη με αριθμό PR_10562_M12017 έλαβε, για το δικτυακό τόπο του TED,τον προσωρινό αριθμό αναφοράς :2017-146036(17-440097-001)


20-10-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10877_E102017

Το ΕΚΠΑ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Επεμβάσεις και επισκευές των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στην Πανεπιστημιούπολη», (Α.Μ.10877).


19-10-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10562_M12017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«Μελέτη επέκτασης του Λαϊκού Νοσοκομείου», A. M. 10562


12-10-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10773_Π12017

Το ΕΚΠΑ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση αερόψυκτου ψύκτη νερού για το νέο κτήριο της Οδοντιατρικής Σχολής», (Α.Μ.10773).


12-10-2017 Διακήρυξη υπ΄αρ. Δ6/2017 δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

για τη μίσθωση χώρου για τις στεγαστικές ανάγκες του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 599