Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

06-12-2017 Αριθμός Διακήρυξης:PR_10928_Y42017

Το ΕΚΠΑ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Συντηρήσεις και επεμβάσεις στις εγκαταστάσεις κλιματισμού Πανεπιστημιακών κτηρίων στην Πανεπιστημιούπολη», (Α.Μ.10928).


01-12-2017 Αριθμός Διακήρυξης:PR_10777_Y22017

Το ΕΚΠΑ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή και συμπλήρωση των εγκαταστάσεων κλιματισμού των Πανεπιστημιακών κτηρίων, Γουδή», (Α.Μ.10777).


29-11-2017 4η Ανακοίνωση για τη διακήρυξη με PR_10890_Y12017

Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό_2


27-11-2017 3η Ανακοίνωση για τη Διακήρυξη :PR_10890_Y12017

Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό


27-11-2017 Προκήρυξη 7 θέσεων καθηγητών στο ΦΕΚ 1163/20-11-2017 τ.Γ΄

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 25/1/2018


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 633