Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

05-07-2017 Πρόσκληση συνοπτικού διαγωνισμού "Προμήθεια βιβλίων Άτλας βασικών ιατρικών επιστημών Ι"

"Ανατομία για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των προπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ."

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17.07.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30.


15-06-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10854_E52017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Εργασίες στεγανοποίησης και μόνωσης κτηρίων του Πανεπιστημίου Αθηνών», A. M. 10854


15-06-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_10846_E62017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Επεμβάσεις, επισκευές στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτηρίων στο Κέντρο», A. M. 10846


Αποτελέσματα 8 μέχρι 14 από τα συνολικά 586