Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

15-11-2017 Διακ 10/2017: Προμήθεια αντιδραστηρίων για τις ανάγκες των τμημάτων του ΕΚΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27.11.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00.

 


14-11-2017 Διακ 9/2017 Προμήθεια Αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες Εργαστηρίων Τμημάτων του ΕΚΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21.11.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα δέκα (10.00) π.μ.

 


13-11-2017 2η Ανακοίνωση για τη διακήρυξη:PR_10562_M12017

Σας ανακοινώνουμε ότι η διακήρυξη με αριθμό PR_10562_M12017 έλαβε, για το δικτυακό τόπο του TED,τον αριθμό αναφοράς :2017/s 203-418532


13-11-2017 2η Ανακοίνωση για τη Διακήρυξη με PR_10890_Y12017

Καθορισμός συνάντησης για επίσκεψη στους προς συντήρηση ανελκυστήρες.


10-11-2017 Διακ. Δ3/2017 διαγωνισμού για εκμίσθωση οικοπέδου ως υπαίθριου χώρου στάθμευσης στην Κυψέλη

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 7-12-2017

Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, Χρήστου Λαδά 6, 1ος όραφος, γραφείο 15


10-11-2017 Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ

συνολικού προϋπολογισμού 73.572,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 59.980,00 € χωρίς ΦΠΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

μόνο βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών...


Αποτελέσματα 8 μέχρι 14 από τα συνολικά 620