Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

08-11-2017 Αριθμός Προκήρυξης:PR_10790_0052017

Το Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επείγουσες εργασίες για την άρση της επικινδυνότητας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο κτήριο επί των οδών Πανεπιστημίου 53...


30-10-2017 1η Ανακοίνωση για τη Διακήρυξη :PR_10890_Y12017

Σας επισυνάπτουμε το ορθό έντυπο της οικονομικής προσφοράς


30-10-2017 3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:PR_10866_Ε92017

Σας ενημερώνουμε ότι όλα τα έγγραφα στο πλαίσιο της επικοινωνίας του παρόντος διαγωνισμού, κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΤΥΠΑ έως 13:30 μ.μ. (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου-ισόγειο κτηρίου ΤΥΠΑ-ΕΛΚΕ)


27-10-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10890_Y12017

Το ΕΚΠΑ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Τακτική συντήρηση και επισκευές ανελκυστήρων του ΕΚΠΑ για τη διετία 2018-2019», (Α.Μ. 10890).

 


24-10-2017 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:PR_10866_E92017

Όσοι οικονομικοί φορείς ενδιαφέρονται, μπορούν να επισκεφθούν τους χώρους του κτιρίου, την Τετάρτη 25/10/2017, 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. και την Παρασκευή 27/10/2017, 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ (Είσοδος από Παπαρρηγοπούλου). Για το...


24-10-2017 1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:PR_10866_E92017

Σας ενημερώνουμε ότι στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ έχουν αναρτηθεί αρχιτεκτονικά σχέδια


23-10-2017 Διακήρυξη υπ΄αρ. Δ1E1/2017 δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού

για την εκμίσθωση του υπ΄αρ. Β1 διαμερίσματος, Β΄ορόφου στην οδό Σπετσών 34, Χαλάνδρι.


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 620