Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

15-06-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : PR_10698_E82017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Εγκατάσταση καυσίμου αερίου στα λεβητοστάσια της Σ.Ε.Φ.Α.Α., της Νομικής, της Φοιτητικής Λέσχης και στο κτήριο των οικονομικών...


12-06-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10838_E72017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Επεμβάσεις, επισκευές και αποκαταστάσεις βλαβών στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτηρίων στην περιοχή Γουδή», A. M....


12-06-2017 ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: PR_10839_E42017

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού με PR_10839_E42017 και τίτλο «Διαμόρφωση του χώρου του Τμήματος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο Αρεταίειο Νοσοκομείο»


06-06-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: PR_10873_0042017

Το Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο:

«Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων σε χώρους του Πανεπιστημίου Αθηνών», Α.Μ. 10873


02-06-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ PR_10839_Ε42017

Επισημάνσεις για τη διευκόλυνση των διαγωνιζομένων


01-06-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το συνοπτικό διαγωνισμό 02092/2017

Ενημέρωση σχετικά με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή

υπηρεσιών με τίτλο:

«Εργασίες καθαιρέσεων και αποκατάστασης οικοδομικών στοιχείων,

λόγω επικινδυνότητας, στο κτήριο επί των οδών Σταδίου αρ.25...


31-05-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10839_Ε42017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Διαμόρφωση του χώρου του Τμήματος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο Αρεταίειο Νοσοκομείο», A. M. 10839

 


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 586