Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

12-05-2017 Προκήρυξη 4/2017 συνοπτικού διαγωνισμού: Προμήθεια εκτυπωτικού χάρτου για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 23/5/2017 ώρα 14:00

Ημερομηνία Διενέργειας: Τετάρτη 24/5/2017, ώρα 10:00


27-04-2017 Αριθμός Διακήρυξης: PR_10855_0032017

Το Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών:

«Κοπή ζιζανίων με χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος σε κτήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών για αντιπυρική προστασία», Α.Μ.10855

 


26-04-2017 Ανακοίνωση για το διαγωνισμό :PR_10836_0022017

Νέος ΑΔΑΜ για την Προκήρυξη (δεν αλλάζει η Προκήρυξη)


Αποτελέσματα 22 μέχρι 28 από τα συνολικά 585