Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

20-11-2017 Διακήρυξη 7/2017 Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:30 μ.μ

ΝΕΑ ημερομηνία διενέργειας : Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ


20-11-2017 Αριθμός Διακήρυξης :PR_10805_ΠΥ32017

Το ΕΚΠΑ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή και συμπλήρωση των εγκαταστάσεων κλιματισμού των Πανεπιστημιακών κτηρίων στο κέντρο», (Α.Μ.10805).


20-11-2017 Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών στο ΦEK 1120/9-11-17 (τ.Γ΄)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 22/1/2018


20-11-2017 Προκήρυξη 7 θέσεων καθηγητών στο ΦEK 1121/9-11-17 (τ.Γ΄)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 16/1/2018


15-11-2017 Διακ 10/2017: Προμήθεια αντιδραστηρίων για τις ανάγκες των τμημάτων του ΕΚΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27.11.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00.

 


14-11-2017 Διακ 9/2017 Προμήθεια Αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες Εργαστηρίων Τμημάτων του ΕΚΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21.11.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα δέκα (10.00) π.μ.

 


Αποτελέσματα 29 μέχρι 35 από τα συνολικά 646