Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

31-03-2017 Συνοπτικός διαγωνισμός για εκπαιδευτικές εκδρομές του 2017 για τα Τμήματα Βιολογίας και Γεωλογίας - Γεωπεριβάλλοντος

συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (73.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 12.04.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00.


28-03-2017 Αριθμός Διακήρυξης:PR_10857_E32017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Αναβάθμιση, συμπλήρωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής (Α’ & Β΄ Φάση) και προσθήκη...


23-03-2017 Αριθμός Διακήρυξης:PR_10837_E22017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των πανεπιστημιακών κτηρίων στην Πανεπιστημιούπολη», A.M. 10837


22-03-2017 Διακήρυξη υπ΄αρ. Δ2/2017 δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

για τη μίσθωση χώρου για τις στεγαστικές ανάγκες του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.)


22-03-2017 Διακήρυξη υπ΄αρ. Δ1/2017 δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού

με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του υπ΄αρ. Β1 διαμερίσματος, Β' ορόφου, επιφανείας 82,63 τ.μ. μαζί με την υπ΄αριθμ Α1 αποθήκη, επιφανείας 5,30 τ.μ.και την υπ΄αριθμ.G1 θέση στάθμευσης, επιφανείας 13,61 τ.μ.,...


20-03-2017 Αριθμός Διακήρυξης : PR_10557_Ε12017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου του Διδασκαλείου στην Πανεπιστημιούπολη»


Αποτελέσματα 36 μέχρι 42 από τα συνολικά 586