Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

24-10-2017 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:PR_10866_E92017

Όσοι οικονομικοί φορείς ενδιαφέρονται, μπορούν να επισκεφθούν τους χώρους του κτιρίου, την Τετάρτη 25/10/2017, 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. και την Παρασκευή 27/10/2017, 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ (Είσοδος από Παπαρρηγοπούλου). Για το...


24-10-2017 1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:PR_10866_E92017

Σας ενημερώνουμε ότι στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ έχουν αναρτηθεί αρχιτεκτονικά σχέδια


23-10-2017 Διακήρυξη υπ΄αρ. Δ1E1/2017 δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού

για την εκμίσθωση του υπ΄αρ. Β1 διαμερίσματος, Β΄ορόφου στην οδό Σπετσών 34, Χαλάνδρι.


20-10-2017 1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:PR_10562_M12017

Σας ανακοινώνουμε ότι η διακήρυξη με αριθμό PR_10562_M12017 έλαβε, για το δικτυακό τόπο του TED,τον προσωρινό αριθμό αναφοράς :2017-146036(17-440097-001)


20-10-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10877_E102017

Το ΕΚΠΑ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Επεμβάσεις και επισκευές των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στην Πανεπιστημιούπολη», (Α.Μ.10877).


19-10-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10562_M12017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«Μελέτη επέκτασης του Λαϊκού Νοσοκομείου», A. M. 10562


Αποτελέσματα 50 μέχρι 56 από τα συνολικά 651