Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προβολή προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

20.11.2017

Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών στο ΦEK 1120/9-11-17 (τ.Γ΄)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 22/1/2018

A N A K O I N Ω Σ H

 

      Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1120/9-11-17 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις πέντε (5) θέσεων καθηγητών ως εξής :

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


Τμήμα Νοσηλευτικής – Δήλου 1Α, Τ.Κ. 115 27 Γουδή (τηλ. 210 746 1402)

Τομέας Χειρουργικός – Νοσηλευτικός

Αριθμός προκήρυξης: 1617032430/6-7-2017/3-7-2017 (ΑΔΑ: ΨΤ2Ρ46ΨΖ2Ν-ΚΦ6)

- Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική». 

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών – Καπλανών 6, Τ.Κ. 106 80 Αθήνα (τηλ. 210 368 9575)

Αριθμός προκήρυξης: 1617033882/18-7-2017/7-7-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΥΑ46ΨΖ2Ν-Ξ1Φ)

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο«Ισλαμική Τέχνη: Οθωμανικός μουσικός πολιτισμός».

Αριθμός προκήρυξης: 1617031525/29-6-2017/8-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΔΞΘ46ΨΖ2Ν-7ΤΠ)

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τουρκία και Μέση Ανατολή»

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ιλίσια (τηλ. 210 727 5150)

 

Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών

Αριθμός προκήρυξης: 1617031524/29-6-2017 /1-6-2017 (ΑΔΑ: 7XΠ946ΨΖ2Ν-ΘΛΥ)

- Mία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Λογισμικού Υψηλής Κλίμακας»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Ναυαρίνου 13α, 106 80 Αθήνα (τηλ. 210 368 8010)

 

Tομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Αριθμός προκήρυξης: 1617035454/31-7-2017/24-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΛΣΜ46ΨΖ2Ν-8ΞΜ)

- Mία θέση στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία ΑΜΕΑ – Οργανωσιακή Ψυχολογία»


                                                               Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει 22-1-2018                                                            

 

Καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι,  που  έχουν  τα  νόμιμα  προσόντα,  να  υποβάλουν

ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

 

Αθήνα,   21    -   11   -17

 

Ο Πρύτανης

 

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος