Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προβολή προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

27.11.2017

Προκήρυξη 7 θέσεων καθηγητών στο ΦΕΚ 1137/13-11-2017 τ.Γ΄

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 25/1/2018

                                                     A N A K O I N Ω Σ H

 

      Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1137/13-11-2017 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών ως εξής :


 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - Ακαδημίας 47, 106 72 Αθήνα, (τηλ. 210 3688647)


Τομέας ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

- Αριθμός προκήρυξης: 1617031512/29-6-2017/12-5-2017  (ΑΔΑ: ΨΒΦ146ΨΖ2Ν-8ΨΛ)

  Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Διοικητικό Δίκαιο». 

 

Τομέας ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

- Αριθμός προκήρυξης: 1617031513/29-6-2017/12-5-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΥΥ46ΨΖ2Ν-ΟΤΩ)

  Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστικό Δίκαιο». 


ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ -  Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84 - Ζωγράφου, τηλ. 210  7276799


Τομέας  ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

 

- Αριθμός προκήρυξης: 1617031521/29-6-2017/1-6-2017  (ΑΔΑ: ΩΨΜ046ΨΖ2Ν-ΖΗΣ)

  Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων – Κβαντική Βαρύτης». 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – Μ. Ασίας 75 Γουδή, Τ.Κ. 11527 -  Αθήνα,  (τηλ. 210 7462003, 2107462052)


Τομέας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

- Αριθμός προκήρυξης: 1718000148/5-9-2017/3-8-2017  (ΑΔΑ: ΩΝΠΣ46ΨΖ2Ν-81Γ)

  Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική».

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 17237 - Δάφνη, τηλ. 210  7276031


Τομέας ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

- Αριθμός προκήρυξης: 1617034336/20-7-2017/20-6-2017  (ΑΔΑ: 65ΧΡ46ΨΖ2Ν-Θ8Ε)

  Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χορολογία με έμφαση στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό».

 

Τομέας ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

- Αριθμός προκήρυξης: 1617034339/20-7-2017/20-6-2017  (ΑΔΑ: Ψ89Κ46ΨΖ2Ν-9ΦΥ)

  Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική και Προπονητική Ξιφασκίας».

 

- Αριθμός προκήρυξης: 1617034436/21-7-2017/20-6-2017  (ΑΔΑ: 6ΚΣΛ46ΨΖ2Ν-ΚΩ8)

  Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική και Προπονητική Αθλητικών Δρόμων».

 

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 25/1/2018.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων.

 

                                                                                             Αθήνα, 24 -  11  - 2017

 

                                                                                                 Ο   Πρύτανης