Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προβολή προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

27.11.2017

Προκήρυξη 7 θέσεων καθηγητών στο ΦΕΚ 1139/13-11-2017 τ.Γ΄

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 25/1/2018

A N A K O I N Ω Σ H

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1139/13-11-17 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  επτά (7) θέσεων  καθηγητών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Ακαδημίας 45, 10672 Αθήνα, τηλ. 2103688645-7)

ΤΟΜΕΑΣ : Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου

-Αριθ. Προκήρυξης 1617031514/29-6-17/12-5-17 (ΑΔΑ: Ψ4ΩΥ46ΨΖ2Ν – ΘΙΥ    )

-          Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο»

-Αριθ. Προκήρυξης 1617035679/1-8-17/26-7-17 (ΑΔΑ:  65Τ546ΨΖ2Ν – ΤΟΒ    )

-          Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο»

-Αριθ. Προκήρυξης 1617031516/29-6-17/12-5-17 (ΑΔΑ: ΩΦ8Σ46ΨΖ2Ν – ΘΔΦ    )

-          Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο»


ΤΟΜΕΑΣ : Ποινικών Επιστημών

-Αριθ. Προκήρυξης 1617035466/31-7-17/26-7-17 (ΑΔΑ:6ΝΨΘ46ΨΖ2Ν – 1Σ2)

-          Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία»ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Θεμιστοκλέους 6 και Γαμβέτα, 106 78 Αθήνα, τηλ. 210 3688912)

 

ΤΟΜΕΑΣ : Πολιτικής Επιστήμης

-Αριθ. Προκήρυξης 1617031510/29-6-17/23-5-17 (ΑΔΑ: 6Σ0646ΨΖ2Ν –ΩΩΜ        )

Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75,Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210.7462003, 210.7462052)


ΤΟΜΕΑΣ : Χειρουργικής

-Αριθ. Προκήρυξης 1718000131/5-9-17/3-8-17 (ΑΔΑ: 6ΝΩΣ46ΨΖ2Ν – ΦΓ3 )

-          Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική»

-Αριθ. Προκήρυξης 1718000142/5-9-17/3-8-17 (ΑΔΑ: ΩΙΧ646ΨΖ2Ν – ΘΛΝ )

-          Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική»

 

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις     25  -  1   -18

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.

                                                            

Αθήνα,   24    -   11   -17

 

Ο Πρύτανης

 

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος