Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προβολή προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

27.11.2017

Προκήρυξη 7 θέσεων καθηγητών στο ΦΕΚ 1163/20-11-2017 τ.Γ΄

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 25/1/2018

A N A K O I N Ω Σ H

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1163/20-11-17 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  επτά (7) θέσεων  καθηγητών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75,Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210.7462003, 210.7462052)

 

ΤΟΜΕΑΣ : Κλινικοεργαστηριακός

 

-Αριθ. Προκήρυξης 1718000150/5-9-17/3-8-17 (ΑΔΑ: 653Η46ΨΖ2Ν – Ζ9Η )

-          Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική-Επεμβατική Ακτινολογία»


ΤΟΜΕΑΣ :  Χειρουργικής

-Αριθ. Προκήρυξης 1718000136/5-9-17/3-8-17 (ΑΔΑ: 7ΗΨ346ΨΖ2Ν – 9ΡΤ )

-          Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία»

-Αριθ. Προκήρυξης 1718000133/5-9-17/3-8-17 (ΑΔΑ: ΨΔΡΦ46ΨΖ2Ν – ΥΣΤ )

- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία»

-Αριθ. Προκήρυξης 1718000137/5-9-17/3-8-17 (ΑΔΑ: 6Σ0Φ46ΨΖ2Ν – Ξ39 )

- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία»

-Αριθ. Προκήρυξης 1718000149/5-9-17/3-8-17 (ΑΔΑ: ΨΩΛΔ46ΨΖ2Ν – ΣΗ8 )

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική»

-Αριθ. Προκήρυξης 1718000147/5-9-17/3-8-17 (ΑΔΑ: 7ΗΝΡ46ΨΖ2Ν – 511 )

- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική»

-Αριθ. Προκήρυξης 1718000141/5-9-17/3-8-17 (ΑΔΑ: ΨΧΔΦ46ΨΖ2Ν – Η2Α )

- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική»

 

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις   25  -   1  -18

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.

                                                            

Αθήνα,   24    -   11   -17

 

Ο Πρύτανης

 

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος