Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Θέσεων » Προβολή Προκήρυξης Θέσης

Προβολή Προκήρυξης Θέσης

05.05.2017

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων στο "Δίκτυο Ολοκληρωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας" (3/5/2017)

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 15/5/2017 και ώρα 15:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Δίκτυο Ολοκληρωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας»

Για τις ανάγκες του έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Δίκτυο Ολοκληρωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Γιάννη Τούντα. Το πρόγραμμα υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 1/2/2017 έως 30/11/2017.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 15/5/2017 και ώρα 15:00.