Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Θέσεων » Προβολή Προκήρυξης Θέσης

Προβολή Προκήρυξης Θέσης

19.07.2017

Προκήρυξη 1 θέσης καθηγητή ΦEK 425/9-5-17 (τ.Γ΄)

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 20/9/2017

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στo ΦEK 425/9-5-17 (τ.Γ΄)  δημοσιεύτηκε η προκήρυξη  μίας  (1)  θέσης  καθηγητή ως εξής:

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75,Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210.7462003, 210.7462052)

 

ΤΟΜΕΑΣ :  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 

Αριθ. Προκήρυξης  1617021577/21-3-17/14-3-17  (ΑΔΑ: 6ΦΝΑ46ΨΖ2Ν-2Η4)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις        20  -  9 -  17

 

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της  προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.

 

                                                                                             Αθήνα, 19  -  7   -2017

                                                                                        Ο Πρύτανης

 

  

                                                                             Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος