Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Θέσεων » Προβολή Προκήρυξης Θέσης

Προβολή Προκήρυξης Θέσης

24.07.2017

Προκήρυξη 4 θέσεων καθηγητών ΦΕΚ 620/29-6-17 τ.Γ΄

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 20/9/2017

      Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 620/29-6-17 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων καθηγητών ως εξής :

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ιατρική Σχολή – Μικράς Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27  Γουδή  (τηλ. 210 746 2002)

 

Τομέας Παθολογίας

Αριθμός προκήρυξης: 1617020863/14-3-2017/16-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΒ146ΨΖ2Ν-ΑΤΚ)

- Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δερματολογία - Αφροδισιολογία». 

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

Αριθμός προκήρυξης: 1617020872/14-3-2017/16-2-2017 (ΑΔΑ: 679Φ46ΨΖ2Ν-9ΦΔ)

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική». 

 

Τμήμα Νοσηλευτικής – Δήλου 1Α, Τ.Κ. 115 27 Γουδή (τηλ. 210 746 1402)

 

Τομέας Χειρουργικός – Νοσηλευτικός

Αριθμός προκήρυξης: 1617022518/29-3-2017/24-3-2017 (ΑΔΑ: 6Ε1146ΨΖ2Ν-9ΛΕ)

- Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Θεραπεία – Μηχανική Υποστήριξη της Αναπνοής». 

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος – Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου (τηλ. 210 727 4418)

 

Τομέας Γεωφυσικής – Γεωθερμίας

Αριθμός προκήρυξης: 1617020627/14-3-2017 /6-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΚ0146ΨΖ2Ν-5ΚΕ)

- Mία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γεωφυσική – Εφαρμοσμένη Γεωφυσική»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει   20-9-2017.                              

 

Καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι,  που  έχουν  τα  νόμιμα  προσόντα,  να  υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

 

                                                                                             Αθήνα, 19  -  7   -2017

                                                                                        Ο Πρύτανης

 

  

                                                                             Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος