Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Θέσεων » Προβολή Προκήρυξης Θέσης

Προβολή Προκήρυξης Θέσης

25.07.2017

Προκήρυξη 4 θέσεων καθηγητών ΦEK 636/4-7-2017 (τ.Γ΄)

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 20/9/2017

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 636/4-7-2017 (τ.Γ΄)  δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  τεσσάρων (4) θέσεων καθηγητών ως εξής:

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 03, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277960)

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

  • ·Αριθ.Προκήρυξης: 1617020583/13-3-2017/6-3-2017 (ΑΔΑ:ΩΡ8Π46ΨΖ2Ν-Ρ09)

-Μία  (1)  θέση  καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή με  γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462056)

Τομέας Παθολογίας

  • ·Αριθ.Προκήρυξης:1617020875/14-3-2017/16-2-2017(ΑΔΑ: 7ΚΛΑ46ΨΖ2Ν-ΦΡΙ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αιματολογία»

  • ·Αριθ.Προκήρυξης:1617020869/14-3-2017/16-2-2017(ΑΔΑ: 6ΓΛ846ΨΖ2Ν-7Η3)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φαρμακογονιδιωματική»

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Θηβών 2, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7461117)

Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής του Στόματος

  • ·Αριθ.Προκήρυξης:1617021384/20-3-2017/8-3-2017 (ΑΔΑ:6ΒΚ746ΨΖ2Ν-ΟΔΠ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Στοματολογία»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις   20-9-2017

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στα ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.             

 

                                                                                             Αθήνα, 19  -  7   -2017

                                                                                        Ο Πρύτανης

 

  

                                                                             Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος