Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Θέσεων » Προβολή Προκήρυξης Θέσης

Προβολή Προκήρυξης Θέσης

24.07.2017

Προκήρυξη 4 θέσεων καθηγητών ΦEK 660/7-7-17 (τ.Γ΄)

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 21/9/2017

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 660/7-7-17 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  πέντε  (5)  θέσεων  καθηγητών ως εξής:

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη- 15784 Ζωγράφου, τηλ. 210.7277474)

ΤΟΜΕΑΣ : Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισμού

-Αριθ. Προκήρυξης 1617023047/31-3-2017 /21-3-2017/ (ΑΔΑ: ΩΜΩ046ΨΖ2Ν-ΞΥΩ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του γαλλικού πολιτισμού με έμφαση στην τέχνη και την κοινωνία»

 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη- 15784 Ζωγράφου, τηλ. 210.7277570)

-Αριθ. Προκήρυξης 1617024512/21-4-17 /30-3-17/ (ΑΔΑ: ΩΩΔ146ΨΖ2Ν-ΨΟΞ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πρακτική της Ισπανικής Μετάφρασης».

 

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Πανεπιστημιούπολη- 15784 Ζωγράφου, τηλ. 210.7276336)

ΤΟΜΕΑΣ: Μαθηματικής Ανάλυσης

-Αριθ. Προκήρυξης 1617023055/31.3.2017 /22.3.2017/ (ΑΔΑ: 7ΝΒΘ46ΨΖ2Ν-Τ70)

- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση με έμφαση στην Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα».

 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (Πανεπιστημιούπολη- 15771 Ιλίσια, τηλ. 210.7275586)

ΤΟΜΕΑΣ: Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1617024511/21-4-17 /31-3-17/ (ΑΔΑ:7ΘΕΤ46ΨΖ2Ν-ΓΒΟ)                    

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία και Θεωρία Θεσμών και Δικαίου».

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Θηβών 2,  11527 Γουδή, τηλ. 210.7461117)

ΤΟΜΕΑΣ : Προσθετολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1617023112/3-4-17 /23-3-17/ (ΑΔΑ: 6ΗΜΙ46ΨΖ2Ν-ΜΥ7)

-Μία (1) θέση καθηγητή  στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Κινητή Προσθετική».

 

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 21.9.2017

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.

 

                                                                                             Αθήνα, 20  -  7   -2017

                                                                                        Ο Πρύτανης

 

  

                                                                             Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος