Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Θέσεων » Προβολή Προκήρυξης Θέσης

Προβολή Προκήρυξης Θέσης

09.03.2017

Προκήρυξη 4 θέσεων καθηγητών ΦEK 93/3-2-17 (τ.Γ΄)

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 11/5/2017

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 93/3-2-17 (τ.Γ΄)   δημοσιεύτηκε η προκήρυξη  τεσσάρων (4)  θέσεων  καθηγητών ως εξής:

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75,Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210.7462003, 210.7462052)

 

ΤΟΜΕΑΣ :  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αριθ. Προκήρυξης 1617010054/28-11-16/7-11-16  ( ΑΔΑ:  76ΩΤ46ΨΖ2Ν-ΟΥΣ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία»

 

 

ΤΟΜΕΑΣ :  ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ_-ΠΑΙΔΙΟΥ

 

-Αριθ. Προκήρυξης 1617010056/28-11-16/7-11-16 ( ΑΔΑ: 61Φ846ΨΖ2Ν-579)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική»

 

 

ΤΟΜΕΑΣ :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

Αριθ. Προκήρυξης  1617010069/28-11-16/7-11-16  (ΑΔΑ:  7Y2Χ46ΨΖ2Ν-Υ0Ρ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία»

 

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Θεμιστοκλέους 6,  10678 Αθήνα, τηλ. 210. 3688949)

 

ΤΟΜΕΑΣ :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

Αριθ. Προκήρυξης 1617010598/30-11-16/14-11-16  (ΑΔΑ: 64ΣΚ46ΨΖ2Ν-ΑΥ5)

-Μία (1) θέση  επίκουρου  καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Νεώτερη και Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της Ευρώπης»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις     11    -   5    -  17

 

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των  προκηρύξεων.

 

 

                                                                          Αθήνα,     10    -   3     -17

    

                                                                                 Ο   Πρύτανης

 

                 

 

                                                                      Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος