Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Θέσεων » Προβολή Προκήρυξης Θέσης

Προβολή Προκήρυξης Θέσης

21.12.2017

Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών ΦΕΚ 1282/12-12-17 (τ.Γ΄)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 19-2 -18

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1282/12-12-17 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  πέντε (5) θέσεων  καθηγητών ως εξής:


ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75,Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210.7462003, 210.7462052)

 

ΤΟΜΕΑΣ: Παθολογίας


-Αριθ. Προκήρυξης 1718004677/13-10-17/2-10-17 (ΑΔΑ: ΩΞΧ346ΨΖ2Ν – Κ7Θ )

          Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Λοιμώξεις»

-Αριθ. Προκήρυξης 1718004667/13-10-17/2-10-17 (ΑΔΑ: Ω0ΤΔ46ΨΖ2Ν – Ε58 )

          Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεραπευτική-Καρδιολογία»

-Αριθ. Προκήρυξης 1718004662/13-10-17/2-10-17 (ΑΔΑ: 7ΧΨ546ΨΖ2Ν – ΖΚΦ  )

          Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Λοιμώξεις»


ΤΟΜΕΑΣ : Κλινικοεργαστηριακός

 

-Αριθ. Προκήρυξης 1718004664/13-10-17/2-10-17 (ΑΔΑ: 6ΑΡΓ46ΨΖ2Ν – Ω3Η)

          Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική»

-Αριθ. Προκήρυξης 1718004660/13-10-17/2-10-17 (ΑΔΑ: Ψ42Ω46ΨΖ2Ν –  Φ6Σ )

          Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κυτταρολογία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις     19-2 -18

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.

                                                            

          Αθήνα,   18 -12 -17           

                                                                                  

Ο Πρύτανης

 

 

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος