Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Θέσεων » Προβολή Προκήρυξης Θέσης

Προβολή Προκήρυξης Θέσης

12.04.2017

Προκήρυξη 6 θέσεων καθηγητών ΦEK 315/31-3-2017 (τ.Γ΄)

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 12/6/2017

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 315/31-3-2017 (τ.Γ΄)  δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις έξι (6) θέσεων καθηγητών ως εξής:

 

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 105 59 Αθήνα, τηλ.: 210-368 9431)

ΤΟΜΕΑΣ:  Πολιτικής Οικονομίας

  • ·Αριθ. Προκήρυξης:  1617021582/21-3-2017/14-3-2017 (ΑΔΑ: 7ΤΦΣ46ΨΖ2Ν-Ε3Θ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Οικονομία με έμφαση στην Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης»

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ναυαρίνου 13α, 106 80 Αθήνα, τηλ.: 210-368 8010)

ΤΟΜΕΑΣ:  Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

  • ·Αριθ. Προκήρυξης:  1617021579/21-3-2017/14-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΣ8046ΨΖ2Ν-ΛΥΧ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική Ψυχολογία: Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις Παιδιών και ΑΜΕΑ»

                       

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 6804)

ΤΟΜΕΑΣ:  Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας

  • ·Αριθ. Προκήρυξης:  1617021580/21-3-2017/14-3-2017 (ΑΔΑ: 693Α46ΨΖ2Ν-307)

-Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Κτηρίων»

                                               

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μ. Ασίας 75, Γουδή, 115 27 Αθήνα, τηλ.: 210-746 2003, 210-746 2052)

ΤΟΜΕΑΣ: Χειρουργικής

  • ·Αριθ. Προκήρυξης:  1617021571/21-3-2017/14-3-2017 (ΑΔΑ: ΨΠΦΤ46ΨΖ2Ν-Θ5Γ)

-Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική-Ενδοσκοπική Χειρουργική»

 

  • ·Αριθ. Προκήρυξης:  1617021581/21-3-2017/14-3-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΧ846ΨΖ2Ν-Γ20)

-Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική»

  

 

  • ·Αριθ. Προκήρυξης:  1617021570/21-3-2017/14-3-2017 (ΑΔΑ: 63ΧΤ46ΨΖ2Ν-0ΜΜ)

-Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική»

 

 

 Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 12-6-2017.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.             

 

 

 

 

                                                                          Αθήνα,       11   -     4     -17

                                                                                  

                                                                                        Ο Πρύτανης

 

  

                                                                             Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος